การรับประกัน และการคืนสินค้า

 • รับประกันความเย็น ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ ยกเว้นค่าขนส่ง โดยแสดงหลักฐานทุกครั้ง 
 • กรณีซื้อสินค้า และสินค้ามีปัญหาเกิดจากการผลิต ภายใน 7 วัน ยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ หรือคืนเงินเต็มจำนวน
 • บริการซ่อมฟรี เมื่อท่านนำตู้มายังที่บริษัท แสงปัญญา พาณิชย์ จำกัด หรือตัวแทนจำหน่าย และอยู่ในประกัน
 • โปรดแสดงบัตรรับประกันที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และไม่มีรอยแก้ไขในวันที่ซื้อตู้ทำน้ำเย็นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อขอรับบริการกับบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย
 • อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่อง ที่ใช้งานในสภาพปกติ ไม่เคยผ่านการซ่อมจากบุคคลภายนอกบริษัท ทางบริษัทจะซ่อมฟรีตามกำหนด ยกเว้นอุปกรณ์ภายนอกไม่รับประกัน
 • การรับประกัน จะรับประกันความเสียหายของสินค้าและอะไหล่ ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์(รังผึ้งหรือแผงร้อน) และภายใน-ภายนอกของตู้น้ำเย็น
 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้า มีผลบังคับเฉพาะตู้ทำน้ำเย็น ที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย
 • เงื่อนไขการรับประกันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

**เงื่อนไขเพิ่มเติม**

คอมเพรสเซอร์รับประกัน 2 ปี ยกเว้นค่าน้ำยาทำความเย็น ค่าแรง ค่าอะไหล่

 

เงื่อนไขการไม่รับประกัน

 • บริษัทฯ ขอสงวนการรับประกันตู้ทำน้ำเย็นที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ การใช้งานอย่างผิดวิธี การติดตั้งหรือการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยบุคคลภายนอก อยู่นอกเหนือการรับประกัน
 • อาการเสียและความเสียหายเกิดจากการไม่ดูแล เช่น หนู หรือแมลงเข้ามอเตอร์พัดลม น้ำมีกลิ่น ไฟตก ฟ้าผ่า หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
 • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 • ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็คโดยพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท แสงปัญญา พาณิชย์ จำกัด และตัวแทนจำหน่าย
ถ้าหากท่าน มีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลาที่เราเปิดทำการ ตามช่องทางการให้บริการของเราได้ที่ ข้อมูลบริษัท หรือโทร 0-2888-1552, มือถือ 09-6594-9979 และ LINE ID : @sangpanya เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านค่ะ
 
 
เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนบัตรรับประกันได้สะดวกขึ้น จาก QR Code ด้านล่างนี้