ตู้กดน้ำดื่ม vs น้ำดื่มแบบขวด

        น้ำเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใส่ใจ ในปัจจุบันมีตัวเลือกในการดื่มน้ำมากมาย ซึ่งรวมถึงเครื่องกดน้ำดื่มและน้ำดื่มแบบขวดตามร้านสะดวกซื้อด้วย แต่มีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดได้ และยังมีความลังเลในการตัดสินใจเลือกว่าจะซื้อเครื่องกดน้ำไปเลย หรือจะซื้อแค่น้ำขวดดี ในบทความนี้เราจะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของทั้งสองตัวเลือกนี้ เพื่อช่วยให้คุณทำการเลือกใช้ที่เหมาะสมตามความต้องการและสภาพความเหมาะสมของคุณ

เลือกอะไรดีระหว่างตู้กดน้ำดื่มและน้ำดื่มแบบขวด

ข้อดีและข้อเสียของตู้กดน้ำ

ข้อดี

 1. ความสะดวกในการใช้งาน:

   เครื่องกดน้ำมีความสะดวกในการใช้งาน และสามารถใช้งานได้ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในครัวเรือน หรืออาคารที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น สำนักงาน หรือ โรงเรียน สวนสาธารณะ เนื่องจากสามารถกดน้ำในปริมาณตามต้องการได้ทันที โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการอุณหภูมิแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็น หรือน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตัวกรองน้ำที่ช่วยให้น้ำมีคุณภาพและความปลอดภัยดีกว่าน้ำที่ไม่ได้กรอง

 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย:

เนื่องจากการซื้อเครื่องกดน้ำนั้น เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรื่อน สถานที่ที่มีผู้พักอาศัย หรือมีจำนวนผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่นั้นเป็นจำนวนมาก เมื่อพิจารณาจากจำนวน และปริมาณการบริโภคน้ำดื่มต่อคนในแต่ละวันแล้ว การติดตั้งเครื่องกดน้ำจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มแบบขวดในระยะยาว แต่ทั้งนี้ควรพิจารณาจากพฤติกรรม และปัจจัยอื่น ๆ ของผู้อาศัยในแต่ละครัวเรือน หรืออาคาร สถานที่นั้น ๆ ด้วย

 1. ลดการใช้ขวดพลาสติกและลดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม:

   การใช้เครื่องกดน้ำดื่มทำให้ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุน้ำ ทำให้ประหยัดทรัพยากรของโลก เช่น ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตขวด และช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกจากขวดน้ำที่ใช้เพียงครั้งเดียว การลดการใช้ขวดพลาสติกจะเป็นการลดปริมาณขยะที่ส่งสะสมในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยลดการปนเปื้อนของพลาสติกในทะเลและน้ำใต้ดินอีกด้วย

ข้อเสีย

 1. ต้องได้รับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ:

   เครื่องกดน้ำต้องการการบำรุงรักษาและการตรวจเช็คเพื่อให้ระบบการทำงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อถึงกำหนดอายุการใช้งาน หรือเสื่อมสภาพลง อย่างเช่น ไส้กรองน้ำ เป็นต้น

 1. ต้องมีพื้นที่ในการติดตั้งตู้:

   เครื่องกดน้ำต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง หากที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานที่มีพื้นที่จำกัด อาจต้องคำนึงถึงปัจจัยนี้ด้วย

 1. ต้นทุนในการซื้อเครื่องกดน้ำ:

   ในการซื้อตู้กดน้ำ ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพราะนอกจากการซื้อตัวตู้แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าไฟฟ้าในการทำงานของตู้ จึงควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ระบบการดื่มน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพความเหมาะสมของแต่ละคน

ตู้กดน้ำ

ข้อดีและข้อเสียของน้ำดื่มแบบขวด

ข้อดี

 1. ความสะดวกในการใช้งานและพกพาได้:

   น้ำดื่มแบบขวด มีความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากสามารถพกพาไปใช้งานต่างๆ ได้ทันที เช่น เมื่อออกจากบ้าน หรือไปกิจกรรมกลางแจ้ง เพราะเพียงแค่เปิดฝาขวดก็สามารถดื่มน้ำทันที

 1. ความสะอาดและปลอดภัย:

   น้ำดื่มแบบขวดตามร้านสะดวกซื้อได้รับการกรองน้ำตามมาตรฐานสากล และนำมาบรรจุในขวดพลาสติกที่มีปริมาณน้ำที่แน่นอน จึงมั่นใจได้ว่าน้ำมีความสะอาดและปลอดภัยในการดื่ม และทำให้ทราบด้วยว่า เราดื่มน้ำไปในปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละวัน ตามปริมาณและจำนวนของขวดน้ำที่ระบุไว้

 1. ไม่ต้องมีพื้นที่ในการติดตั้ง:

   น้ำดื่มแบบขวดไม่ต้องมีพื้นที่ในการติดตั้งหรือต้นทุนในการซื้อเครื่องกดน้ำ เพียงแค่เก็บขวดน้ำไว้ในที่ที่สะดวกในบ้านหรือที่ทำงาน คุณสามารถดื่มน้ำเมื่อต้องการ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษาเครื่องกดน้ำ และค่าไฟอีกด้วย

ข้อเสีย

 1. ต้องซื้อเป็นชิ้นๆ ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในระยะยาว:

   น้ำดื่มแบบขวดต้องซื้อทีละขวด หรือทีละแพ็ค ทำให้ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นในระยะยาว การซื้อน้ำดื่มแบบขวดบ่อย ๆ อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

 1. ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม:

   น้ำดื่มแบบขวดมักบรรจุในขวดพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการผลิต และการกำจัดหรือ การรีไซเคิลขวดพลาสติกส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งสิ่งปนเปื้อนในทะเลและสภาพแวดล้อมในระยะยาว

ผู้หญิงดื่มน้ำจากขวดน้ำในขณะพักออกกำลังกาย

บทสรุป

        ตู้กดน้ำดื่มเป็นตัวเลือกที่มีความสะดวกสบายในการใช้งานในอาคาร บ้านเรือน สามารถกดน้ำดื่มได้ทันทีตามปริมาณและอุณหภูมิที่ต้องการ และยังมีตัวกรองน้ำที่ช่วยให้น้ำมีคุณภาพที่ดี สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก และสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มได้อีกด้วย

        น้ำดื่มแบบขวดเป็นตัวเลือกที่มีความสะดวกในการพกพา เมื่อออกนอกบ้าน หรือไปกิจกรรมกลางแจ้ง สามารถพกพาไปตามที่ต่างๆ ได้ทันที และยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบในระยะยาว อย่างไรก็ตาม น้ำดื่มแบบขวดมักจะบรรจุในขวดพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผลิตและการกำจัดขวดพลาสติกจะทำให้มีสิ่งปนเปื้อนทั้งในอากาศ ทะเล และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ 

        อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการเลือกระหว่างเครื่องกดน้ำและน้ำดื่มแบบขวด เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละคน เนื่องจากมีผลต่อสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในระยะยาว และควรคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อจะได้มีน้ำที่สะอาด และเพียงพอต่อการบริโภคของเราในอนาคตต่อไป

       ถ้าหากท่าน มีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลาที่เราเปิดทำการ ตามช่องทางการให้บริการของเราได้ที่ ข้อมูลบริษัท หรือโทร 0-2888-1552, มือถือ 09-6594-9979 และ LINE ID : @sangpanya เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *