เครื่องทำน้ำเย็น

เครื่องทำน้ำเย็น แบบขวดคว่ำ น้ำรั่ว!!!!!

ในปัจจุบัน โรงงานผู้ผลิตส่วนใหญ่ ได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาผลิตตู้ทำน้ำเย็น ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ผลิตกระป๋องน้ำเย็นด้วยไฟฟ้า ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น และการผลิตกระป๋องบรรจุน้ำส่วนใหญ่ เป็นแบบขึ้นรูปทำให้ไม่รั่ว100% แต่กรณีที่พบว่ารั่วโดยส่วนใหญ่ เกิดจาก “ขวดน้ำเป็นตามด”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบน้ำร้อนของตู้กดน้ำ ไม่ทำงาน ทำอย่างไร?

 

        หากท่านประสบกับปัญหา ระบบน้ำร้อนของตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น ไม่ทำงาน สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบ ในการติดตั้งครั้งแรก ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นในครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นตู้ที่ใช้ขวดคว่ำ หรือแบบต่อท่อประปา ต้องให้น้ำเข้าระบบให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยเสียบปลั๊กไฟใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม