เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน AQUATEK-SILVER (RO) 150GPD

  • เหมาะกับจำนวนคนใช้งานเยอะ บ้าน บริษัท โรงงาน
  • กำลังการผลิต 560 ลิตรต่อวัน
  • กรองน้ำประปา/บาดาล

Product Description

คุณสมบัติ เป็นเครื่องกรองน้ำระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis Membranes (RO) ที่มีความละเอียดสูงถึงประมาณ 0.0001 ไมครอน
เทคโนโลยีการกรอง
1)     Sediment Filter 5 micron 10” (USA) กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย
2) Pre-Carbon Filter 5 micron 10”  สามารถกรองคลอรีน กลิ่น สี สารอินทรีย์ กำมะถันสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ทำให้รสชาติเปลี่ยน
3) Softenner Filter สามารถกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน RESIN ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม
4) Reverse Osmosis Membranes (RO) กรองโดยวิธีการผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาด และบริสุทธิ์
5) Post Carbon Filter กรองสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย, ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำอันเกิดจากกระบวนการต่างๆ