เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน AQUATEK-SILVER (UF)

  • เครื่องกรองน้ำ ระบบ UF สามารถดักเชื้อโรคได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน
  • เหมาะกับน้ำประปา
  • คงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มากับน้ำ

 

Product Description

คุณสมบัติ เป็นเครื่องกรองน้ำ ที่มีความละเอียดในการกรองถึง 0.01 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรกต่างๆ ที่เจือปนมากับน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีการกรอง
1)  Sediment Filter 5 micron 10” (USA) กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย
2)  Carbon Block 5 micron 10” (USA) กรองตะกอน กลิ่นสี รส คลอรีน สารอินทรีย์ ที่เป็นอันตราย
3)  Softener Filter (FOOD GRADE) การกรองที่ใช้หลักการเปลี่ยนประจุ โดยผ่านเรซิ่น ดูดสารละลายพวก
     หินปูน (Ca,Mg) ปล่อยประจุโซเดียม (Na) ทำให้น้ำมีความนุ่มนวล ชวนดื่ม
4)  Hollow Fiber Membranes กรองสิ่งมีชีวิต  และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ แบคทีเรีย สนิม สารแขวนลอย
     ต่างๆ ขนาดการกรองเล็กถึง 0.01 ไมครอน
5)  Post Carbon Filter (Omnipure USA) ขั้นตอนสุดท้ายในการกรองสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู
     สารอินทรีย์